Ви благодариме за поддршката!

Многу ни значи што одлучивте финансиски да ја поддржите Јазичарница! Сите средства што ги добиваме на овој начин се наменети за создавање повеќе и подобри содржини за вас.

Се читаме и понатаму и голем поздрав,
Викторија и Нина