Анонимно прашање: Која е етимологијата на македонското презиме “Секов”?


Со потеклото на имињата се занимаваат македонистите од Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“. Меѓу другото на нивниот вебсајт може да се најде „Речникот на презимињата кај Македонците“: http://www.imj.ukim.edu.mk/mk/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8.aspx 

Во томот што ги содржи презимињата на С за ова презиме го пишува следното:

Фала многу за интересното прашање и поздрав! 🙂